Sklerit

Basfakta

Definition

  • Ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som kännetecknas av nedbrytning av kollagen, cellulär infiltration och vaskulit.
  • Man skiljer mellan främre sklerit, som är vanligast, och bakre sklerit.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.