Gå direkt till huvudinnehållet

Sklerit

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Kroniskt inflammatoriskt tillstånd som kännetecknas av nedbrytning av kollagen, cellulär infiltration och vaskulit i sklera.
Förekomst:
Sällsynt och ofta associerat med systemisk sjukdom.
Symtom:
Ensidig eller bilateral, smärtsamt, eventuellt nedsatt syn.
Kliniska fynd:
Öm ögonglob, djup missfärgning av sklera, inflammation i de överliggande hinnorna.
Diagnostik:
Ögonundersökning samt undersökning om eventuell underliggande systemsjukdom föreligger.
Behandling:
Initialt ofta NSAID. Kortison vid dåligt behandlingssvar. I svåra fall och vid underliggande autoimmun sjukdom ges eventuellt andra immunhämmande/immunmodulerande läkemedel.
  1. Lagina A, Ramphul K. Scleritis. 2022 Jun 27. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 29763119 PubMed  
  2. Dana R. Clinical manifestations and diagnosis of scleritis. UpToDate, last updated Mar 08, 2022. UpToDate  
  3. Artifoni M, Rothschild PR, Brézin A, Guillevin L, Puéchal X. Ocular inflammatory diseases associated with rheumatoid arthritis. Nat Rev Rheumatol. 2014 Feb;10(2):108-16. doi: 10.1038/nrrheum.2013.185. Epub 2013 Dec 10. PMID: 24323074 PubMed  
  4. Miller JR, Hanumunthadu D. Inflammatory eye disease: An overview of clinical presentation and management. Clin Med (Lond). 2022 Mar;22(2):100-103. PMID: 35304367 PubMed  
  5. Sainz de la Maza M, Molina N, Gonzalez-Gonzalez LA, Doctor PP, Tauber J, Foster CS. Clinical characteristics of a large cohort of patients with scleritis and episcleritis. Ophthalmology. 2012 Jan. 119(1):43-50. PMID: 21963265 PubMed  
  6. Sota J, Girolamo MM, Frediani B et al. Biologic Therapies and Small Molecules for the Management of Non-Infectious Scleritis: A Narrative Review. Ophthalmol Ther. 2021 Dec;10(4):777-813. Epub 2021 Sep 2. PMID: 34476773 PubMed  
  7. Doctor P, Sultan A, Syed S, Christen W, Bhat P, Foster CS. Infliximab for the treatment of refractory scleritis. Br J Ophthalmol. 2010 May. 94(5):579-83. PMID: 19955205 PubMed  
  8. Taylor SR, Salama AD, Joshi L, Pusey CD, Lightman SL. Rituximab is effective in the treatment of refractory ophthalmic Wegener's granulomatosis. Arthritis Rheum. 2009 May. 60(5):1540-7. PMID: 19404964 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet