Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar

Basfakta

Definition

  • Tårvägsstenos:
    • Bristfälligt dränage via tårvägarna
  • Dakryocystit:
    • Inflammation i tårsäcken
  • Dakryoadenit:
    • Inflammation i tårkörteln

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.