Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tårvägsstenos definieras som ett avflödeshinder i tårkanalen. Dakryocystit är en bakteriell infektion i tårsäcken och dakryoadenit är en infektion/inflammation i tårkörteln. 
Förekomst:
Tårvägsstenos är väldigt vanligt förekommande hos spädbarn. Dakryoadenit är ett ovanligt tillstånd.
Kliniska fynd:
Tårvägsstenos – hos vuxna tårfyllt öga. Barn kan recidiverande sekretion i mediala ögonvrån (kladdigt öga). Dakryoadenit – svullet övre ögonlock, smärta och rodnad, ett karakteristiskt S-formad deformitet vid övre ögonlock kan ofta ses.
Diagnostik:
Tårvägsstenos hos barn är en klinisk diagnos. Fluoresceinfärgning kan användas hos vuxna. Vid misstanke om dakryoadenit görs ofta biopsi och DT.
Behandling:
Tårvägsstenos hos spädbarn behöver ofta ingen behandling. Behandling av dakryoadenit beror på den underliggande orsaken.
 1. Singh S, Selva D. Non-infectious Dacryoadenitis. Surv Ophthalmol. 2022;67(2):353-368. PMID: 34081929. PubMed  
 2. Patel R, Patel BC. Dacryoadenitis. StatPearls. Last update February 22, 2022 (hämtad 2022-07-19). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. Heichel J, Bredehorn-Mayr T, Struck HG. Die konnatale Dakryostenose aus ophthalmologischer Sicht : Ursachen, Diagnostik und therapeutisches Stufenkonzept Congenital nasolacrimal duct obstruction from an ophthalmologist's point of view : Causes, diagnosis and staged therapeutic concept. HNO. 2016;64(6):367-375. PMID: 26912049. PubMed  
 4. Wai KM, Wolkow N, Yoon MK. Infectious Dacryoadenitis: A Comprehensive Review. Int Ophthalmol Clin. 2022;62(2):71-86. PMID: 35325911. PubMed  
 5. Mombaerts I. The many facets of dacryoadenitis. Curr Opin Ophthalmol. 2015;26(5):399-407. PMID: 26247137. PubMed  
 6. Karolinska institutet. Cellulär immunitet. Svensk MeSH (hämtad 2022-07-19). mesh.kib.ki.se  
 7. Karolinska Institutet. Humoral immunitet. Svenks MeSH (hämtad 2022-07-19). mesh.kib.ki.se  
 8. Vagefi M. Lids & Lacrimal Apparatus. In: Riordan-Eva P, Augsburger JJ. eds. Vaughan & Asbury's General Ophthalmology, 19e. McGraw Hill; 2017 (hämtad 2022-06-20). accessmedicine.mhmedical.com  
 9. Rikshandboken. Tårkanalstenos. Senast reviderat 2020-10-16 (Hämtad 2022-07-19). www.rikshandboken-bhv.se  
 10. S:T Eriks ögonsjukhus. Stopp i en tårkanal. Uppdaterad 2021-12-15 (hämtad 2022-07-21). www.sankterik.se  
 • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas