Pterygium

  • Definition:En triangelformad förtjockning av bindehinnan (konjunktiva) som växer in över hornhinnan från nasalsidan.
  • Förekomst:Prevalensen är 1 % till 25 % beroende på vilken del av världen som studeras, vanligare i tropiska områden.
  • Symtom:Synlig inväxt av konjunktival vävnad över hornhinnan från nasalsidan.
  • Kliniska fynd:Typisk inväxt av fibrovaskulär vävnad, oftare bilateralt än ensidigt. I uttalade fall synpåverkan (astigmatism eller synnedsättning).
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
  • Behandling:Expektans, eventuellt symtomatisk behandling. Vid synpåverkan kan kirurgi bli aktuellt.

Basfakta

Definition

  • En triangelformad förtjockning av konjunktiva som växer in över hornhinnan från nasalsidan.
  • Kan påverka synen och är kosmetiskt besvärande.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.