Gå direkt till huvudinnehållet

Pterygium

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En triangelformad förtjockning av bindehinnan (konjunktiva) som växer in över hornhinnan från nasalsidan.
Förekomst:
Prevalensen är 1 % till 25 % beroende på vilken del av världen som studeras, vanligare i tropiska områden.
Symtom:
Synlig inväxt av konjunktival vävnad över hornhinnan från nasalsidan.
Kliniska fynd:
Typisk inväxt av fibrovaskulär vävnad, oftare bilateralt än ensidigt. I uttalade fall synpåverkan (astigmatism eller synnedsättning).
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
Behandling:
Expektans, eventuellt symtomatisk behandling. Vid synpåverkan kan kirurgi bli aktuellt.
  1. Jacobs DS. Pterygium. UpToDate, last updated Feb 22, 2016. UpToDate  
  2. Wiwanitkit V. Tropical pterygium. Bull Soc Belge Ophtalmol 2009; :7. PMID: 20108566 PubMed  
  3. Chalkia AK, Spandidos DA, Detorakis ET. Viral involvement in the pathogenesis and clinical features of ophthalmic pterygium (Review). Int J Mol Med. 2013 Sep;32(3):539-43. PMID: 23856952 PubMed  
  4. Hirst LW. Recurrence and complications after 1,000 surgeries using pterygium extended removal followed by extended conjunctival transplant. Ophthalmology. 2012 Nov. 119(11):2205-10. PMID: 22892149 PubMed  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet