Pinguecula

  • Definition:Resistens av hyalin och gul elastisk vävnad på en eller båda sidor av hornhinnan i nivå med ögonspringan.
  • Förekomst:Vanligt förekommande.
  • Symptom:Förändringarna uppstår spontant.
  • Kliniska fynd:Förtjockning med gul och glatt yta på en eller båda sidor av hornhinnan.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
  • Behandling:Eventuellt symtomatisk behandling med tårsubstitut. Om förändringen förhindrar bärande av kontaktlins eller ger irritation i ögat kan den bortopereras.

Basfakta

Definition

  • Resistens av hyalin och gul elastisk vävnad på hornhinnan i nivå med ögonspringan.1
  • Förekommer oftare på temporalsidan än på nasalsidan, kan finnas på bägge sidor och på bägge ögon.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.