Gå direkt till huvudinnehållet

Pinguecula

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Resistens av hyalin och gul elastisk vävnad på en eller båda sidor av hornhinnan i nivå med ögonspringan.
Förekomst:
Vanligt förekommande.
Symptom:
Förändringarna uppstår spontant.
Kliniska fynd:
Förtjockning med gul och glatt yta på en eller båda sidor av hornhinnan.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
Behandling:
Eventuellt symtomatisk behandling med tårsubstitut. Om förändringen förhindrar bärande av kontaktlins eller ger irritation i ögat kan den bortopereras.
  1. Jacobs DS. Pterygium. UpToDate, last updated Feb 22, 2016. UpToDate  
  • Anders Behndig professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet