Infektiös konjunktivit

  • Definition:Inflammation i konjunktiva på insidan av ögonlocket och ytan av ögat som orsakas av virus eller bakterier.
  • Förekomst:Mycket vanligt, särskilt hos barn 0–4 år.
  • Symtom:Rött öga med sekretion (från vattnig till mer mukopurulent), tårflöde.
  • Kliniska fynd:Konjunktival rodnad, svullnad, sekretion. Smärtfrihet, normal syn, ingen ljusskygghet, inga ytliga skador.  
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Mikrobiologi är endast indicerad i vissa fall. 
  • Behandling:Hos okomplicerade fall endast hygienåtgärder. Duration >1 vecka kan vara en indikation för antibiotikabehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.