Gå direkt till huvudinnehållet

Infektiös konjunktivit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Inflammation i konjunktiva på insidan av ögonlocket och ytan av ögat som orsakas av virus eller bakterier.
Förekomst:
Mycket vanligt, särskilt hos barn 0–4 år.
Symtom:
Rött öga med sekretion (från vattnig till mer mukopurulent), tårflöde.
Kliniska fynd:
Konjunktival rodnad, svullnad, sekretion. Smärtfrihet, normal syn, ingen ljusskygghet, inga ytliga skador.  
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Mikrobiologi är endast indicerad i vissa fall. 
Behandling:
Hos okomplicerade fall endast hygienåtgärder. Duration >1 vecka kan vara en indikation för antibiotikabehandling.
 1. Sheikh A, Hurwitz B, van Schayck, et al. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9. DOI: 10.1002/14651858.CD001211.pub3. DOI  
 2. Bro T. Rekommendationer följs inte vid okomplicerad konjunktivit. Läkartidningen 2018; 115: FDPX. www.lakartidningen.se  
 3. Azari AA, Barney NP. Conjunctivitis: a systematic review of diagnosis and treatment. JAMA. 2013 Oct 23;310(16):1721-9. PubMed  
 4. Alfonso SA, Fawley JD, Alexa Lu X. Conjunctivitis. Prim Care 2015; 42(3): 325-45. pmid:26319341 PubMed  
 5. Høvding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol 2008; 86: 5-17. PMID: 17970823 PubMed  
 6. Cronau H, Kankanala, RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician 2010; 81: 137-44. American Family Physician  
 7. Leibowitz HM. The red eye. N Engl J Med 2000; 343: 345-51. New England Journal of Medicine  
 8. Pippin MM, Le JK. Bacterial Conjunctivitis. StatPearls Publishing; 2019 Jan (Hämtad 2019-09-23) www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Meltzer JA, Kunkov S, Crain EF. Identifying children at low risk for bacterial conjunctivitis. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 263-7. PubMed  
 10. Johnson D, Liu D, Simel D. Does This Patient With Acute Infectious Conjunctivitis Have a Bacterial Infection?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2022 Jun 14;327(22):2231-2237. PMID: 35699701 PubMed  
 11. Rietveld RP, van Weert HCPM, ter Riet G, Bindels PJE. Diagnostic impact of signs and symptoms in acute infectious conjunctivitis: systematic literature search. BMJ 2003; 327: 789. PubMed  
 12. Rietveld RP, ter Riet G, Bindels PJE Sloos JH, van Weert HCPM. Predicting bacterial cause in infectious conjunctivitis: cohort study on informativeness of combinations of signs and symptoms. BMJ 2004; 329: 206-8. PubMed  
 13. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Rött öga utan smärta. 2018-09-14 (Hämtad 2019-03-24). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 14. Keen, M, Thompson M. Treatment of Acute Conjunctivitis in the United States and Evidence of Antibiotic Overuse: Isolated Issue or a Systematic Problem?. Ophthalmology 2017; 124(8): 1096-1098. pmid:28734327 PubMed  
 15. Honkila M, Koskela U, Kontiokari T, et al. Effect of Topical Antibiotics on Duration of Acute Infective Conjunctivitis in Children: A Randomized Clinical Trial and a Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022. PMID:36194412. PubMed  
 16. Rose PW, Harnden A, Brueggemann AB et al. Chloramphenicol treatment for acute infective conjunctivitis in children in primary care: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Lancet 2005; 366: 37-43. PubMed  
 17. Rietveld RP, ter Riet G, Bindels PJ, Bink D, Sloos JH, van Weert HC. The treatment of acute infectious conjunctivitis with fusidic acid: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2005; 55: 924-30. PubMed  
 18. Normann EK. Conjunctivitis in children. Lancet 2005; 366: 6-7. PubMed  
 19. Yeu E, Hauswirth S. A Review of the Differential Diagnosis of Acute Infectious Conjunctivitis: Implications for Treatment and Management. Clin Ophthalmol. 2020 Mar 12;14:805-813. PMID: 32210533 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå