Allergisk konjunktivit

  • Definition:Bindhinneinflammation (konjunktivit) orsakad av allergi mot djur, pollen, kosmetika, ögondroppar och liknande.
  • Förekomst:Utgör cirka 10 % av de ögonrelaterade läkarbesöken i primärvården, och är starkt säsongsbetonat.
  • Symtom:Reaktion i båda ögonen med kraftig klåda, röda ögon, ökat tårflöde och ljuskänslighet.
  • Kliniska fynd:Konjunktival injektion, kemos, slemsekretion, ljuskänslighet, ev papiller i konjunktiva på insidan av ögonlocken.
  • Diagnostik:Typiska symtom och kliniska fynd räcker ofta för diagnos. Om orsaken till allergin är okänd kan man överväga pricktest eller IgE antikroppar.
  • Behandling:Begränsa exposition för allergen. Histamin H1-receptorblockerare i form av tabletter och/eller ögondroppar, vid behov kombinerat med en mastcellsstabilisator(ögondroppar).

Basfakta

Definition

  • Konjunktivit som orsakas av allergi mot djurhår, pollen, kosmetika, ögondroppar och liknande.
  • Tillståndet förekommer ofta tillsammans med allergisk rinit, eksem och astma.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.