Gå direkt till huvudinnehållet

Allergisk konjunktivit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Bindhinneinflammation (konjunktivit) orsakad av allergi mot djur, pollen, kosmetika, ögondroppar och liknande.
Förekomst:
Utgör cirka 10 % av de ögonrelaterade läkarbesöken i primärvården, och är starkt säsongsbetonat.
Symtom:
Reaktion i båda ögonen med kraftig klåda, röda ögon, ökat tårflöde och ljuskänslighet.
Kliniska fynd:
Konjunktival injektion, kemos, slemsekretion, ljuskänslighet, ev papiller i konjunktiva på insidan av ögonlocken.
Diagnostik:
Typiska symtom och kliniska fynd räcker ofta för diagnos. Om orsaken till allergin är okänd kan man överväga pricktest eller IgE antikroppar.
Behandling:
Begränsa exposition för allergen. Histamin H1-receptorblockerare i form av tabletter och/eller ögondroppar, vid behov kombinerat med en mastcellsstabilisator(ögondroppar).
 1. Bielory L, Friedlaender MH. Allergic conjunctivitis. Immunol Allergy Clin North Am 2008; 28: 43-58. PubMed  
 2. Granet D. Allergic rhinoconjunctivitis and differential diagnosis of the red eye. Allergy Asthma Proc 2008; 29: 565-74. PubMed  
 3. Hamrah P, Dana R. Allergic conjunctivitis: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate, last updated Feb 10, 2014 . UpToDate  
 4. Peate WF. Work-related eye injuries and illness. Am Fam Physician 2007; 75: 1017-22. PubMed  
 5. Wong AH, Barg SS, Leung AK. Seasonal and perennial allergic conjunctivitis. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov 2009; 3: 118-27. PubMed  
 6. Fokkens W, Lund V, Bachert C, Clement P, Helllings P, Holmstrom M, et al. EAACI position paper on rhinosinusitis and nasal polyps executive summary. Allergy 2005; 60: 583-601. PubMed  
 7. Ono SJ, Abelson MB. Allergic conjunctivitis: update on pathophysiology and prospects for future treatment. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 118-22. PubMed  
 8. Gendo K, Larson EB. Evidence-based diagnostic strategies for evaluating suspected allergic rhinitis. Ann Intern Med 2004; 140: 278-89. Annals of Internal Medicine  
 9. Gall H, Kalveram KJ, Forck G, Sterry W. Kiwi fruit allergy: a new birch pollen-associated food allergy. J Allergy Clin Immunol 1994; 94: 70-6. PubMed  
 10. Bielory L. Ocular allergy guidelines: a practical treatment algorithm. Drugs 2002; 62: 1611-34. PubMed  
 11. Castillo M, Scott NW, Mustafa MZ, et al. Topical antihistamines and mast cell stabilisers for treating seasonal and perennial allergic conjunctivitis. Cochrane Database Syst Rev 2015; 6: CD009566. pmid:26028608 PubMed  
 12. Janusinfo, Region Stockholm. Astma och allergi hos vuxna. 2021-04-12 (Hämtad 2021-06-23). janusinfo.se  
 13. Svendsen UG. Grazax - tabletten mod græspollenallergi. Ugeskr Læger 2008; 170: 135. PubMed  
 14. Calderon MA, Penagos M, Sheikh A, et.al. Sublingual immunotherapy for treating allergic conjunctivitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD007685. DOI: 10.1002/14651858.CD007685.pub2 DOI  
 15. Di Bona D, Plaia A, Leto-Barone MS et al. Efficacy of subcutaneous and sublingual immunotherapy with grass allergens for seasonal allergic rhinitis: a meta-analysis-based comparison. J Allergy Clin Immunol 2012; 130: 1097-1107. pmid: 23021885 PubMed  
 16. Poulsen PB, Pedersen KM, Christensen J, Vestenbæk U. Økonomisk evaluering af tabletbaseret vaccine mod høfeber i Danmark. Ugeskr Læger 2008; 170: 138. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Anders Behndig professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå