Episklerit

  • Definition:Inflammation i episklera, den tunna hinnan med vaskulär elastisk vävnad mellan senhinnan och bindehinnan.
  • Förekomst:Ganska vanligt tillstånd. Mer förekommande bland kvinnor och yngre/medelålders personer.
  • Symtom:Debuterar ofta akut och kan vara sektorformat eller diffus. Injicerad sklera, ofta tårflöde, men inga påtagliga smärtor eller ljuskänslighet.
  • Kliniska fynd:Injicerad sklera, normalt visus.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Eventuella tilläggsundersökningar om underliggande systemsjukdom misstänks.
  • Behandling:I regel självläkande inom 2 dagar till 3 veckor. Eventuellt ges lokalbehandling med kortison och systemiskt NSAID.

Basfakta

Definition

  • Inflammation i episklera, den tunna hinnan med vaskulär elastisk vävnad mellan senhinnan och bindehinnan.1-3
  • En liten andel av dem med episklerit har en underliggande systemsjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.