Gå direkt till huvudinnehållet

Episklerit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i episklera, den tunna hinnan med vaskulär elastisk vävnad mellan senhinnan och bindehinnan.
Förekomst:
Ganska vanligt tillstånd. Mer förekommande bland kvinnor och yngre/medelålders personer.
Symtom:
Debuterar ofta akut och kan vara sektorformat eller diffus. Injicerad sklera, ofta tårflöde, men inga påtagliga smärtor eller ljuskänslighet.
Kliniska fynd:
Injicerad sklera, normalt visus.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Eventuella tilläggsundersökningar om underliggande systemsjukdom misstänks.
Behandling:
I regel självläkande inom 2 dagar till 3 veckor. Eventuellt ges lokalbehandling med kortison och systemiskt NSAID.
  1. Roy H. Episcleritis. Medscape, last updated Mar 03, 2016. emedicine.medscape.com  
  2. Stone JH, Dana R. Episcleritis. UpToDate, last updated May 7, 2012. UpToDate  
  3. Bek T, et al. Episcleritis. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
  4. Schonberg S, Stokkermans TJ. Episcleritis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2020. PMID: 30521217 PubMed  
  5. Jabs DA, Mudun A, Dunn JP, Marsh MJ. Episcleritis and scleritis: clinical features and treatment results. Am J Ophthalmol 2000; 130:469. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Anders Behndig professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim