Gå direkt till huvudinnehållet

Dakryocystit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Dakryocystit är en bakteriell infektion i tårsäcken. 
Förekomst:
Akut dakryocystit är vanligast bland barn och kvinnor >40 år. 
Symtom:
Vid akut dakryocystit är rodnad, svullnad, värk medialt om ögat och ökat tårflöde vanliga symtom. Ibland kan även allmänsymtom och feber ses. Vid kronisk dakryocystit är symtomen liknande men mildare. 
Kliniska fynd:
Rodnad, svullnad och pus som kan tömma sig vid palpation av ögonvrån på platsen för tårsäcken.  
Diagnostik:
Klinisk diagnos.
Behandling:
Antibiotika, eventuellt även incision och drän. 
 1. Duncan JL, Parikh NB, Seitzman GD. Disorders of the Lids & Lacrimal Apparatus. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW, McQuaid KR. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2022. McGraw Hill; 2022 (hämtad 2022-06-20). accessmedicine.mhmedical.com  
 2. Pinar-Sueiro S, Sota M, Lerchundi TX, et al. Dacryocystitis: Systematic Approach to Diagnosis and Therapy published online ahead of print, 2012 Jan 29. Curr Infect Dis Rep. 2012. PMID: 22286338. PubMed  
 3. Kircher J, Dixon A. Eye Emergencies in Infants and Children. In: Tintinalli JE, Ma O, Yealy DM, Meckler GD, Stapczynski J, Cline DM, Thomas SH. eds. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9e. McGraw Hill; 2020 (hämtad 2022-06-20). accessmedicine.mhmedical.com  
 4. Vagefi M. Lids & Lacrimal Apparatus. In: Riordan-Eva P, Augsburger JJ. eds. Vaughan & Asbury's General Ophthalmology, 19e. McGraw Hill; 2017 (hämtad 2022-06-20). accessmedicine.mhmedical.com  
 5. Alsuhaibani A,  Al Barqi M. Dacryocystitis. EyeWiki (hämtad 2022-06-23). eyewiki.org  
 6. Mishra K, Hu KY, Kamal S, et al. Dacryolithiasis: A Review. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2017;33(2):83-89. PMID: 27533513. PubMed  
 7. Ali MJ. Pediatric Acute Dacryocystitis. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2015;31(5):341-347. PMID: 25856337. PubMed  
 8. Region Jönköpings län. Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd. Tårsäcksinflammation. Uppdaterad 2021-09-20. (Hämtad 2022-06-21). plus.rjl.se  
 9. Singh RB, Liu L, Anchouche S, Yung A, Mittal SK, Blanco T, Dohlman TH, Yin J, Dana R. Ocular redness - I: Etiology, pathogenesis, and assessment of conjunctival hyperemia. Ocul Surf. 2021 Jul;21:134-144. PMID: 34010701. PubMed  
 10. Läkemedelsboken. Ögonsjukdomar. Senast ändrad 2017-03-09 (hämtad 2022-06-23). lakemedelsboken.se  
 11. Region Halland. Terapirekommendationer 2022. Ögonlock och tårvägar. Senast ändrad 2021-11-26 (hämtad 2022-06-23). terapirek.regionhalland.se  
 12. Singh M, Whitfield D. Dacryocystitis. In: Knoop KJ, Stack LB, Storrow AB, Thurman R. eds. The Atlas of Emergency Medicine, 5e. McGraw Hill; 2021 (hämtad 2022-06-23). accessmedicine.mhmedical.com  
 13. Williams KJ, Allen RC. Paediatric orbital and periorbital infections. Curr Opin Ophthalmol. 2019;30(5):349-355. PMID: 31261188. PubMed  
 14. Västra Götalandsregionen. Skaraborgs sjukhus. Rutin. Dakryocystit. Giltigt till och med: 2023-06-02 (hämtad 2022-06-23). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 15. American Academy of Ophthalmology. Dacryocystectomy.Hämtad 2022-06-23. www.aao.org  
 • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas