Blefarit

 • Definition:Blefarit är en inflammation i ögonlockskanternas körtlar. Blefarit kan vara sekundär till andra hudsjukdomar (seborroiskt eksem, atopiskt eksem, rosacea), men kan också orsakas eller kompliceras av bakterieinfektion.
 • Förekomst:Vanligt tillstånd
 • Symtom:Irritation ögonlock.
 • Kliniska fynd:Rodnade och förtjockade ögonlockskanter.
 • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Kompletterande undersökningar behövs inte.
 • Behandling:Hudvård. Antibiotikasalva/droppar vid tecken på infektion.

Basfakta

Definition

 • Blefarit är en inflammation i ögonlockskanternas körtlar.
 • Två huvudtyper:
  • Infektiös: Oftast ulcerativ
  • Icke-infektiös: Seborroisk
 • Man skiljer även mellan extern (yttre) och intern (inre) blefarit:1
  • Extern blefarit kännetecknas av inflammation vid roten av ögonfransarna, och associeras ofta med seborroiskt eksem
  • Intern blefarit kännetecknas av inflammation i den inre delen av ögonlocket, främst i meibomska körtlarna – detta är den vanligaste typen och associeras också med seborroiskt eksem

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.