Gå direkt till huvudinnehållet

Blefarit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Blefarit är en inflammation i ögonlockskanternas körtlar. Blefarit kan vara sekundär till andra hudsjukdomar (seborroiskt eksem, atopiskt eksem, rosacea), men kan också orsakas eller kompliceras av bakterieinfektion.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Irritation ögonlock.
Kliniska fynd:
Rodnade och förtjockade ögonlockskanter.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Kompletterande undersökningar behövs oftast inte.
Behandling:
Hudvård. Antibiotikasalva/droppar vid tecken på infektion.
  1. Eberhardt M, Rammohan G. Blepharitis. 2023 Jan 23. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. PMID: 29083763 PubMed  
  2. Shtein RM. Blepharitis. UpToDate, last updated Aug 11, 2022. UpToDate  
  3. Savla K, Le JT, Pucker AD. Tea tree oil for Demodex blepharitis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jun 20;6(6):CD013333. doi: 10.1002/14651858.CD013333.pub2. PMID: 32589270 PubMed  
  4. Blefarit. JanusInfo. Region Stockholm. Hämtad 2022-11-25 janusinfo.se  
  5. Lindsley K, Matsumura S, Hatef E, Akpek EK. Interventions for chronic blepharitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 May 16;2012(5):CD005556. doi: 10.1002/14651858.CD005556.pub2. PMID: 22592706 PubMed  
  6. O'Gallagher M, Bunce C, Hingorani M, Larkin F, Tuft S, Dahlmann-Noor A. Topical treatments for blepharokeratoconjunctivitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 7;2(2):CD011965. doi: 10.1002/14651858.CD011965.pub2. PMID: 28170093 PubMed  
  7. Onghanseng N, Ng SM, Halim MS, Nguyen QD. Oral antibiotics for chronic blepharitis. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jun 9;6(6):CD013697. doi: 10.1002/14651858.CD013697.pub2. PMID: 34107053 PubMed  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet