Hordeolum, vagel

 • Definition:Infekterad retention i en talgkörtel i ögonlocket.
 • Förekomst:Vanlig ögonsjukdom i primärvård.
 • Symtom:Smärta, rodnad och svullnad på ögonlocket.
 • Kliniska fynd:Lokaliserad rodnad och ödem i ögonlocket, ofta också injektion och ödem i bindehinnan.
 • Diagnostik:Kompletterande undersökningar behövs inte.
 • Behandling:Varma kompresser tre till fyra gånger om dagen i 10–15 minuter räcker ofta. Vid en mycket stor vagel kan man prova kombinationsbehandling med antibiotikum och glukokortikoid under 1–2 veckor. Vid utebliven läkning efter ett halvår och kvarvarande besvär kan en operation undantagsvis bli aktuell.

Basfakta

Definition

 • Hordeolum, även kallat vagel, är en retention och infektion i en talgkörtel i ögonlocket.1
 • Intern vagel:
  • På ögonlockets insida – infektion i Meiboms körtel
 • Extern vagel:
  • På ögonlockskanten – infektion i Zeiss/Molls körtel

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.