Uveit och iridocyklit

  • Definition:Uveit är en inflammation i uvea. Inkluderar bland annat iridocyklit och choriodit. Orsaken är ofta idiopatisk men autoimmuna sjukdomar kan ofta ligga bakom.
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd. Något vanligare hos män.
  • Symtom:Ensidig akut ögonsmärta, dimsyn, tårflöde, blefarospasm och ljusskygghet.
  • Kliniska fynd:Nedsatt syn, ciliär injektion, mios, eventuellt kantig pupill, ljusväg i främre kammaren.
  • Diagnostik:Oftalmologisk undersökning.
  • Behandling:Antiinflammatorisk och pupilldilaterande behandling samt behandling av eventuell underliggande sjukdom.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Bilder


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.