Gå direkt till huvudinnehållet

Uveit och iridocyklit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Uveit är en inflammation i uvea. Inkluderar bland annat iridocyklit och choriodit. Orsaken är ofta idiopatisk men autoimmuna sjukdomar kan ofta ligga bakom.
Förekomst:
Ovanligt tillstånd. Något vanligare hos män.
Symtom:
Ensidig akut ögonsmärta, dimsyn, tårflöde, blefarospasm och ljusskygghet.
Kliniska fynd:
Nedsatt syn, ciliär injektion, mios, eventuellt kantig pupill, ljusväg i främre kammaren.
Diagnostik:
Oftalmologisk undersökning.
Behandling:
Antiinflammatorisk och pupilldilaterande behandling samt behandling av eventuell underliggande sjukdom.
  1. Harman LE, Margo CE, Roetzheim RG. Uveitis: The collaborative diagnostic evaluation. Am Fam Physician. 2014 Nov 15;90(10):711-716. PMID: 25403035 PubMed  
  2. Acharya NR, Tham VM, Esterberg E, Borkar DS, Parker JV, Vinoya AC, Uchida A. Incidence and prevalence of uveitis: results from the Pacific Ocular Inflammation Study. JAMA Ophthalmol. 2013 Nov;131(11):1405-12. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2013.4237. PMID: 24008391. PubMed  
  3. Peebo BB, Mirabelli P. Uveit kan vara tecken på allvarlig systemsjukdom. Läkartidningen. 2016;113:D4DY lakartidningen.se  
  4. Trusko B, Thorne J, Jabs D, et al. The Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) project. Development of a clinical evidence base utilizing informatics tools and techniques. Methods Inf Med. 2013 May. 7;52(3):259-65. PMID: 23392263 PubMed  
  5. Deschenes J, Murray PI, Rao NA, Nussenblatt RB; International Uveitis Study Group. International Uveitis Study Group (IUSG): clinical classification of uveitis. Ocul Immunol Inflamm. 2008 Jan-Feb;16(1):1-2. doi: 10.1080/09273940801899822. PMID: 18379933. PubMed  
  6. Curi A, Matos K, Pavesio C. Acute anterior uveitis. Clin Evid. Search date February 2005.
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå