Tumörer i ögat

  • Definition:Benigna och maligna tumörer i ögat och ögats omgivning.
  • Förekomst:Sällsynta tillstånd.
  • Symtom:Olika symtom som gradvis eller snabb synnedsättning, ökande synfältsbortfall, diplopi.
  • Kliniska fynd:Beror på underliggande tillstånd, exempelvis pigmentändringar, avtagande ensidigt visus eller synfält.
  • Diagnostik:Bilddiagnostik, bland annat med DT eller MR.
  • Behandling:Beror på typ av tumör.

Basfakta

Definition

  • Tumörer i ögat och ögats omgivning.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.