Gå direkt till huvudinnehållet

Tumörer i ögat

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Benigna och maligna tumörer i ögat och ögats omgivning.
Förekomst:
Sällsynta tillstånd.
Symtom:
Olika symtom som gradvis eller snabb synnedsättning, ökande synfältsbortfall, diplopi.
Kliniska fynd:
Beror på underliggande tillstånd, exempelvis pigmentändringar, avtagande ensidigt visus eller synfält.
Diagnostik:
Bilddiagnostik, bland annat med DT eller MR.
Behandling:
Beror på typ av tumör.
  1. NORDCAN. Faktablad Cancerstatistik Sverige − Öga (hämtad 2021-08-30) www-dep.iarc.fr  
  2. Sällsynta hälsotillstånd. Retinoblastom. Socialstyrelsen (hämtad 2021-08-30 www.socialstyrelsen.se  
  3. Krohn J, et al. Intraokulære svulster. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Vedtatt 2015. www.helsebiblioteket.no  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim