Skelning hos barn

 • Definition:Strabism. Bilden av en punkt faller på fovea i ena ögat, men inte i det andra. Tillståndet kan vara manifest eller latent.
 • Förekomst:Inget ovanligt tillstånd bland barn.
 • Symtom:Synlig skelning.
 • Kliniska fynd:Ljusreflextest visar att ljusreflexen från hornhinnan är asymmetrisk på ögonen.
 • Diagnostik:Andra undersökningar görs av ortopist.
 • Behandling:Glasögon, ocklusionsbehandling, ortoptisk träning, behandling med botulinumtoxin och operation är aktuella åtgärder som initieras av specialist.

Basfakta

Definition

 • Bilden av en punkt faller på fovea i ena ögat, men inte i det andra.
 • Manifest strabism (tropi):
  • Skelning som är synlig spontant (intermittent eller konstant)
  • Skelning är synlig utan täckning
 • Latent strabism (fori):
  • Skelning som endast kan framkallas med förtäckning av ett öga. Vid förtäckning av ett öga glider detta öga iväg från fixationspunkten som innan förtäckningen var gemensam för båda ögonen.
 • Intermittent strabism:
  • Skelning som växlar mellan att vara manifest (tropi) och latent (fori).
 • Esotropi och exotropi:
  • Esotropi är detsamma som inåtskelning (konvergerande strabism)
  • Exotropi är utåtskelning (divergent strabism)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.