Malignt melanom i ögat

  • Definition:Malign tumör som uppstår från melanocyter i ögat.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd. Incidensen är 70–80 nya fall av uveala melanom (iris, ciliarkroppen eller korioidea) och 2–3 nya fall av konjunktivala melanom per år i Sverige.
  • Symtom:Symtom uppstår ofta sent i förloppet, eventuellt synrubbningar, eventuellt snabb synnedsättning.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara ändringar i röd reflex, eventuellt oftalmoskopiska fynd.
  • Diagnostik:Oftalmoskopiska fynd kompletterade med bilddiagnostik. Eventuell slutlig verifiering genom histologi eller biopsi.
  • Behandling:Behandlingen är observation vid små tumörer, eventuellt excision, eventuellt strålbehandling. Endast undantagsvis opereras ögat bort. 

Basfakta

Definition

  • Malignt melanom är en malign tumör som uppstår från melanocyter.
  • Malignt melanom i ögat sitter oftast i uvea, det vill säga i iris, ciliarkroppen eller korioidea.
  • Malignt melanom förekommer också i konjunktiva samt periokulärt, det vill säga på ögonlock eller orbita.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.