Gå direkt till huvudinnehållet

Malignt melanom i ögat

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign tumör som uppstår från melanocyter i ögat.
Förekomst:
Sällsynt tillstånd. Incidensen är 70–80 nya fall av uveala melanom (iris, ciliarkroppen eller korioidea) och 2–3 nya fall av konjunktivala melanom per år i Sverige.
Symtom:
Symtom uppstår ofta sent i förloppet, eventuellt synrubbningar, eventuellt snabb synnedsättning.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara ändringar i röd reflex, eventuellt oftalmoskopiska fynd.
Diagnostik:
Oftalmoskopiska fynd kompletterade med bilddiagnostik. Eventuell slutlig verifiering genom histologi eller biopsi.
Behandling:
Behandlingen är observation vid små tumörer, eventuellt excision, eventuellt strålbehandling. Endast undantagsvis opereras ögat bort. 
  1. Nationellt vårdprogram malignt melanom, RCC, hämtad 2022-02-02 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Shields CL, Furuta M, Berman EL, et al. Choroidal nevus transformation into melanoma: analysis of 2514 consecutive cases. Arch Ophthalmol 2009; 127:981. PubMed  
  3. Weis E, Shah CP, Lajous M, et al. The association between host susceptibility factors and uveal melanoma: a meta-analysis. Arch Ophthalmol 2006; 124:54. PubMed  
  4. Weis E, Shah CP, Lajous M, et al. The association of cutaneous and iris nevi with uveal melanoma: a meta-analysis. Ophthalmology 2009; 116:536. PubMed  
  5. Shah CP, Weis E, Lajous M, et al. Intermittent and chronic ultraviolet light exposure and uveal melanoma: a meta-analysis. Ophthalmology 2005; 112:1599. PubMed  
  6. The Royal College of Radiologists. Making the best use of a department of clinical radiology. Guidelines for doctors. Fourth edition. London: The Royal College of Radiologists, 1998.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Anders Behndig professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL