Horners syndrom

Basfakta

Definition

  • Ett syndrom som består av unilateral mios, ptos och även nedsatt svettning i den aktuella ansiktshalvan.,
  • Beror på en lesion i sympatiska nervbanor, skadan kan vara central, preganglionär eller postganglionär.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.