Gå direkt till huvudinnehållet

Horners syndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Syndrom med ensidig mios, ptos och nedsatt svettning i den aktuella ansiktshalvan. Beror på lesion i sympatiska nervbanor.
Förekomst:
Sällsynt.
Symtom:
Ensidig mios, ptos och nedsatt svettning i den aktuella ansiktshalvan.
Kliniska fynd:
Ptos, liten pupill och varierande grad av nedsatt svettning i den påverkade sidan av ansiktet.
Diagnostik:
Hjärt-/lungröntgen, eventuellt DT-hjärna eller MRT hjärna och hals.
Behandling:
Beroende på grundsjukdomen.
  1. Kedar S, Biousse V, Newman NJ. Horners's syndrome. UpToDate 2012; Last updated Jun 19, 2018. UpToDate  
  2. Lyrer PA, Brandt T, Metso TM, et al. Clinical import of Horner syndrome in internal carotid and vertebral artery dissection. Neurology. 2014;82(18):1653-1659. PMID: 24727317 PubMed  
  3. Bardorf CM. Horner syndrome. Medscape, last updated May 01, 2019. emedicine.medscape.com  
  4. Allen AY, Meyer DR. Neck procedures resulting in Horner syndrome. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2009;25(1):16-18. PMID: 19273916 PubMed  
  5. Chen PL, Chen JT, Lu DW, et al. Comparing efficacies of 0.5% apraclonidine with 4% cocaine in the diagnosis of horner syndrome in pediatric patients. J Ocul Pharmacol Ther 2006; 22: 182. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL