Endoftalmit

  • Definition:infektion i ögats inre, intraokulärt och omkringliggande vävnad, begränsat av sklera och kornea.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd.
  • Symtom:I de flesta fall uppstår symtomen akut i form av nedsatt syn och smärtor.
  • Kliniska fynd:Typiska fynd är kraftig konjunktival hyperemi, uttalad intraokulär reaktion, ofta varbildning i den främre kammaren (hypopyon).
  • Diagnostik:Typisk anamnes och kliniska fynd. Diagnosen bekräftas genom provtagning, företrädesvis från glaskroppen (corpus vitreum).
  • Behandling:Intraviteal injektion av antibiotika.

Basfakta

Definition

  • Endoftalmit innebär en infektion i ögats inre, intraokulärt och omkringliggande vävnad, begränsat av sklera och kornea.
  • Begreppet brukar vanligen vara reserverat för infektioner förorsakade av bakterier eller svamp, men också parasiter kan ge endoftalmit.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.