Gå direkt till huvudinnehållet

Endoftalmit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i ögats inre (intraokulärt, begränsat av sklera och kornea). Endoftalmit uppstår nästan bara efter operativa ingrepp och perforerande skador.
Förekomst:
Sällsynt tillstånd. 
Symtom:
I de flesta fall uppstår symtomen akut i form av nedsatt syn och smärtor.
Kliniska fynd:
Typiska fynd är kraftig konjunktival hyperemi, uttalad intraokulär reaktion, varbildning i den främre kammaren (hypopyon).
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd ska föranleda akut utredning hos ögonläkare. Diagnosen bekräftas genom provtagning (odling och/eller PCR) från kammarvätska och glaskropp.
Behandling:
Intravitreal injektion av antibiotika.
  1. Egan DJ. Endophtalmitis. Medscape, last updated Jul 02, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Riktlinje för handläggning av bakteriell endoftalmit. Nationellt programområde (NPO) Ögonsjukdomar (hämtad 2022-04-06) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  3. Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen. Endoftalmit (hämtad 2022-04-06) plus.rjl.se  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet