Amblyopi

Basfakta

Definition

  • Amblyopi är nedsatt synskärpa som följd av onormal synutveckling i spädbarnsåldern och tidig småbarnsålder, 1och där klinisk ögonundersökning för övrigt är normal.
  • Synförlusten spänner från måttlig (sämre än 1,0) till allvarlig (blindhet, 0,1 eller sämre).
  • Vanligtvis är synförlusten ensidig, men amblyopi kan i sällsynta fall påverka båda ögonen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.