Gå direkt till huvudinnehållet

Perforerande/penetrerande ögonskador

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Skada som leder till perforation eller ruptur av ögongloben.
Förekomst:
Sällsynt.
Symtom:
Omedelbart nedsatt visus, smärta, rött öga.
Kliniska fynd:
Lågt ögontryck, mjukt öga. Mios eller oregelbunden pupill som reagerar trögt på ljus. Den röda ögonbottenreflexen kan vara försvagad eller upphävd. Tecken på perforation. Eventuellt blod i främre kammaren (hyphema).
Diagnostik:
Bilddiagnostisk undersökning där DT-undersökning är att föredra.
Behandling:
Kirurgi blir som regel aktuellt. Systemisk och lokal antibiotikabehandling, helst så snart som möjligt. 
  1. Acerra JR. Globe rupture. Medscape, last updated Sep 03, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Beshay N, Keay L, Dunn H, Kamalden TA, Hoskin AK, Watson SL. The epidemiology of Open Globe Injuries presenting to a tertiary referral eye hospital in Australia. Injury. 2017 Jul;48(7):1348-1354. doi: 10.1016/j.injury.2017.04.035. Epub 2017 Apr 18. PMID: 28438416 PubMed  
  3. Rodruguez JO, Lavina AM, Agarwal A. Prevention and treatment of common eye injuries in sports. Am Fam Physician 2003; 67: 1481-9, 1494-6. PMID: 12722848 PubMed  
  4. Arey ML, Mootha VV, Whittemore AR, Chason DP, Blomquist PH. Computed tomography in the diagnosis of occult open-globe injuries. Ophthalmology. 2007 Aug. 114(8):1448-52. PMID: 17678689 PubMed  
  5. Hoffstetter P, Schreyer AG, Schreyer CI, et al. Multidetector CT (MD-CT) in the Diagnosis of Uncertain Open Globe Injuries. Rofo. 2010; 182(2):151-4. PubMed  
  6. Yuan WH, Hsu HC, Cheng HC, Guo WY, Teng MM, Chen SJ, et al. CT of globe rupture: analysis and frequency of findings. AJR Am J Roentgenol. 2014 May. 202 (5):1100-7. PMID: 24758666 PubMed  
  7. Krohn-Hansen D, Drolsum L, Bragadottir R. Øyeskader. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi, revidert 2018. www.helsebiblioteket.no  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet