Gå direkt till huvudinnehållet

Ögonkontusion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Trubbigt trauma mot ögat som kan leda till ett antal olika skador.
Förekomst:
Relativt vanligt, men svåra skador är ovanliga.
Symtom:
Anamnes med trubbigt våld. Ihållande smärta och synförändringar indikerar skada på ögongloben.
Kliniska fynd:
Varierande hyphema, irisskada, linsskada/linsluxation, näthinneavlossning, glaskroppsblödning, proptos, enoftalmus, ruptur av ögongloben och/eller retrobulbärt hematom.
Diagnostik:
Vid tecken på större skada remitteras patienten akut för bedömning av ögonläkare. Undersökning med spaltlampa, tonometri, ultraljud, DT-orbita och/eller MRT-orbita kan bli aktuellt.
Behandling:
Beror på vilka skador som uppstått. Kirurgi kan bli aktuellt, i vissa fall på jourtid.
  1. Gelston CD, Deitz GA. Eye Emergencies. Am Fam Physician. 2020;102(9):539-545. PMID: 33118787. PubMed  
  2. Mohseni M, Blair K, Gurnani B, Bragg BN. Blunt Eye Trauma. 2022 Dec 6. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 29261988. PubMed  
  3. Rodriguez JO, Lavina AM, Agarwal A. Prevention and treatment of common eye injuries in sports. Am Fam Physician. 2003 Apr 1;67(7):1481-8. PMID: 12722848 PubMed  
  4. Burstein ES, Lazzaro DR. Traumatic ruptured globe eye injuries in a large urban center. Clin Ophthalmol. 2013;7:485-8. PubMed  
  5. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Ögonskador. Hämtad 230106. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  6. Court JH, Lu LM, Wang N, McGhee CNJ. Visual and ocular morbidity in severe open-globe injuries presenting to a regional eye centre in New Zealand. Clin Exp Ophthalmol. 2019 May;47(4):469-477. PubMed  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet