Frätskada på ögat

Basfakta

Definition

  • Skada på ögongloben orsakad av frätande ämnen:1
    • Starka alkalier exempelvis lut, ammoniak, cement och bränd kalk
    • Starka syror exempelvis svavelsyra, saltsyra och fluorsyra 
  • Skadan kan leda till komplikationer som hotar synen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.