Främmande kropp på kornea eller konjunktiva

  • Definition:Ytliga, fastsittande eller perforerande främmande kroppar i kornea eller konjunktiva.
  • Förekomst:Mycket vanligt tillstånd. Vid ögontrauma med metall mot metall/sten ska perforation misstänkas.
  • Symtom:Smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha något i ögat, tårflöde och rött öga.
  • Kliniska fynd:Främmande kropp på kornea eller konjunktiva. 
  • Diagnostik:Fluorescienfärgning är ofta nödvändig. Eversion av övre ögonlocket vid misstanke om främmande kropp i övre konjunktivalsäcken. Intraokulär främmande kropp påvisas med röntgenundersökning.
  • Behandling:Avlägsnande av främmande kropp, eventuellt lokal antibiotika. Alltid akut remiss till ögonklinik med operationsresurser vid misstanke om perforation.

Basfakta

Definition

  • Ytliga, fastsittande eller perforerande främmande kroppar i kornea eller konjunktiva (övre eller nedre konjunktivalsäck).1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.