Gå direkt till huvudinnehållet

Främmande kropp på kornea eller konjunktiva

Senast reviderad:


Definition:
Ytliga, fastsittande eller perforerande främmande kroppar i kornea eller konjunktiva.
Förekomst:
Mycket vanligt tillstånd. Vid ögontrauma med metall mot metall/sten ska perforation misstänkas.
Symtom:
Smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha något i ögat, tårflöde och rött öga.
Kliniska fynd:
Främmande kropp på kornea eller konjunktiva. 
Diagnostik:
Fluorescienfärgning är ofta nödvändig. Eversion av övre ögonlocket vid misstanke om främmande kropp i övre konjunktivalsäcken. Intraokulär främmande kropp påvisas med röntgenundersökning.
Behandling:
Avlägsnande av främmande kropp, eventuellt lokal antibiotika. Alltid akut remiss till ögonklinik med operationsresurser vid misstanke om perforation.
  • Anders Behndig professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet