Gå direkt till huvudinnehållet

Främmande kropp på kornea eller konjunktiva

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ytliga, fastsittande eller perforerande främmande kroppar i kornea eller konjunktiva.
Förekomst:
Mycket vanligt tillstånd. Vid ögontrauma med metall mot metall/sten ska perforation misstänkas.
Symtom:
Smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha något i ögat, tårflöde och rött öga.
Kliniska fynd:
Främmande kropp på kornea eller konjunktiva. 
Diagnostik:
Fluorescienfärgning är ofta nödvändig. Eversion av övre ögonlocket vid misstanke om främmande kropp i övre konjunktivalsäcken. Intraokulär främmande kropp påvisas med röntgenundersökning.
Behandling:
Avlägsnande av främmande kropp, eventuellt lokal antibiotika. Alltid akut remiss till ögonklinik med operationsresurser vid misstanke om perforation.
  1. Wipperman JL, Dorsch JN. Evaluation and management of corneal abrasions. Am Fam Physician. 2013;87(2):114-120. PMID:23317075. PubMed  
  2. Bashour M. Corneal foreign body. Medscape, last updated Aug 17, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. NKK, Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Ögonskador. Hämtad 2023-04-26 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  4. Lim CH, Turner A, Lim BX. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 26;7(7):CD004764. doi: 10.1002/14651858.CD004764.pub3. PMID: 27457359 PubMed  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet