Fraktur ögonhåla

Basfakta

Definition

  • Yttre fraktur:
    • Fraktur av ögonhålans kant
  • Inre fraktur, blow out-fraktur:
    • Fraktur av delar av ögonhålans vägg eller golv

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.