Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur ögonhåla, orbitafraktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur i orbita kan vara vid ytterkanten eller inuti orbitalhålan.
Förekomst:
En relativt sällsynt skada.
Symtom:
Kan vara dubbelseende och nedsatt syn.
Kliniska fynd:
Smärta, blödning, nedsatt rörlighet hos bulbus.
Diagnostik:
Röntgen, DT eller MRT av ögonhålan.
Behandling:
Som regel är kirurgi.
  1. Mathur NN. Orbital fractures. Medscape, last updated Apr 14, 2022. emedicine.medscape.com  
  2. Krohn-Hansen D, Drolsum L, Bragadottir R. Øyeskader. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi, revidert 2018. www.helsebiblioteket.no  
  3. Kim YS, Kim JH, Hwang K. The Frequency of Decreased Visual Acuity in Orbital Fractures. J Craniofac Surg. 2015 Jul. 26 (5):1581-3. PMID: 26114513 PubMed  
  4. Boffano P, Roccia F, Gallesio C, et al. Diplopia and orbital wall fractures. J Craniofac Surg. 2014 Mar. 25(2):e183-5. PMID: 24621766 PubMed  
  5. Berggren J, Alinasab B, Örnolfsson A et al. Viktigt att agera snabbt vid traumatiska orbitala tillstånd Acute orbital trauma - risk of permanent impaired vision and double vision. Lakartidningen. 2021 Dec 13;118:21141. Swedish. PMID: 34897608 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet