Akut orbitalt kompartmentsyndrom

Basfakta

Definition

  • Är en oftalmologisk akutsituation efter ögontrauma med ökande intraokulärt tryck, hindrad lokal cirkulation och utveckling av kompartmentsyndrom.1
  • Snabb diagnos och tidig behandling kan förhindra blindhet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.