Gå direkt till huvudinnehållet

Akut orbitalt kompartmentsyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut oftalmologiskt tillstånd efter ögontrauma med ökande intraorbitalt tryck, hindrad lokal cirkulation och utveckling av kompartmentsyndrom.
Förekomst:
Mycket sällsynt tillstånd.
Symtom:
Förekommer efter ögontrauma. Ögonsmärta, nedsatt syn, dubbelseende, nedsatt ögonrörlighet, utskjutande öga (proptos).
Kliniska fynd:
Synnedsättning, minskat synfält, proptos.
Diagnostik:
Tilläggsundersökning med DT och/eller MRT.
Behandling:
Kräver akut kirurgisk behandling med sänkning av det intraorbitala trycket.
  1. Shannon BC. Acute orbital compartment syndrome. Medscape, last updated Jun 06, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Desai NM, Shah SU. Lateral Orbital Canthotomy. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 11, 2022. PMID: 32491408 PubMed  
  3. Rowh AD, Ufberg JW, Chan TC, Vilke GM, Harrigan RA. Lateral canthotomy and cantholysis: emergency management of orbital compartment syndrome. J Emerg Med. 2015 Mar;48(3):325-30. PMID: 25524455 PubMed  
  4. Ballard SR, Enzenauer RW, O'Donnell T, Fleming JC, Risk G, Waite AN. Emergency lateral canthotomy and cantholysis: a simple procedure to preserve vision from sight threatening orbital hemorrhage. J Spec Oper Med. 2009 Summer;9(3):26-32. doi: 10.55460/1CLD-XJUV. PMID: 19739474 PubMed  
  5. Oester AE Jr, Fowler BT, Fleming JC. Inferior orbital septum release compared with lateral canthotomy and cantholysis in the management of orbital compartment syndrome. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2012 Jan-Feb;28(1):40-3. doi: 10.1097/IOP.0b013e31823646f3. PMID: 22262289 PubMed  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet