Ögonförändringar vid hypertyreos (endokrin oftalmopati)

  • Definition:Ögonförändringar vid hypertyreos
  • Förekomst:Prevalens av ögonsymtom vid Graves sjukdom är 25-50 %
  • Symtom:Tillståndet är obehagligt, smärtsamt, kosmetiskt störande och kan i ovanliga fall hota synen
  • Kliniska fynd:Exoftalmus, ofta asymmetrisk, ibland ensidig. Ögonlocksretraktion, där hornhinnans övre kant är synlig och övre ögonlocket inte följer med när patienten tittar ned. Svullnad och rodnad i konjunktiva.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och kliniska fynd. FT4, FT3, TSH, TRAk och anti-TPO. Ögonundersökning. CT eller MR differentierar mellan endokrin oftalmopati och tumör i ögonhålan
  • Behandling: Behandla hypertyreosen. De flesta patienter har lindriga ögonförändringar som endast kräver symtomatisk behandling. Höga steroiddoser, strålbehandling eller kirurgi kan vara aktuellt i vissa fall

Basfakta

Definition

  • Ögonförändringar vid hypertyreos.1
  • Tillståndet är obehagligt, smärtsamt, kosmetiskt störande och kan i ovanliga fall hota synen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.