Ögonförändringar vid Downs syndrom

Basfakta

Definition

  • Se separat beskrivning av Downs syndrom.
  • Personer med Downs syndrom har högre förekomst av en rad ögonsjukdomar och andra tillstånd som involverar ögonen.
  • Karakteristiskt för många av dessa tillstånd är dock att de ofta kan behandlas med relativt enkla åtgärder som till exempel glasögon.
  • Kunskap om dessa förhållanden är därför viktig för att se till att alla med Downs syndrom får optimal utveckling och användning av synen.

Ögontillstånd vid Downs syndrom

Screening

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.