Retinitis pigmentosa

  • Definition:Flera ärftliga retinala sjukdomar som karakteriseras av degeneration av stavarna, tapparna och det pigmenterade epitelet i näthinnan.
  • Förekomst:Prevalensen är cirka 1 per 4 000 invånare.
  • Symtom:Syntappet sker gradvis och tilltagande, vanligtvis med tidig utveckling av nattblindhet och avsmalning av synfältet.
  • Kliniska fynd:Nedsatt syn, minskad synfält och retinala förändringar sett med oftalmoskop. 
  • Diagnostik:En lång rad tilläggsundersökningar av ögat kan göras på ögonmottagning, inklusive elektroretinogram.
  • Behandling:Det finns ingen effektiv behandling. 

Basfakta

Definition

  • En progredierande retinal degeneration.
  • Retinitis pigmentosa är namnet på en uppsättning näthinnesjukdomar som kännetecknas av degeneration av fotoreceptorerna i näthinnans stavar och tappar.
  • Sjukdomen kan ärvas som en autosomalt dominant (30–40 %), autosomalt recessiv (50–60 %) eller X-bunden sjukdom.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.