Näthinneavlossning

  • Definition:En progressiv avlossning av näthinnan från underliggande pigmentepitel i retina. Kan vara primär utan känd orsak eller sekundärt till inflammationer, blödningar, trauma, svår myopi. Oftast sker det som följd till åldersförändringar.
  • Förekomst:Incidensen uppges till 13,3 fall per 100 000 invånare i Europa årligen.
  • Symtom:Plötsligt insättande smärtfritt synbortfall, ofta perifert i synfältet. Beskrivs ofta "en gardin som fälls ner". Den centrala synen är bevarad tills makula påverkas. Ljusfenomen och fläckar som flyter kan uppträda innan avlossning.
  • Kliniska fynd:Försvagad röd reflex. Näthinneavlossningen kan ses med oftalmoskopi, eventuellt med dilaterad pupill.
  • Diagnostik:Akut remiss (för att rädda synen) till ögonläkare för diagnostik och behandling.
  • Behandling:Laser, cryopexi, gasinjektion eller annan kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.