Gå direkt till huvudinnehållet

Näthinneavlossning

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En progressiv avlossning av näthinnan från underliggande pigmentepitel i retina. Kan vara primär utan känd orsak eller sekundärt till inflammationer, blödningar, trauma, svår myopi. Oftast sker det som följd till åldersförändringar.
Förekomst:
Incidensen uppges till 13,3 fall per 100 000 invånare i Europa årligen.
Symtom:
Plötsligt insättande smärtfritt synbortfall, ofta perifert i synfältet. Beskrivs ofta "en gardin som fälls ner". Den centrala synen är bevarad tills makula påverkas. Ljusfenomen och fläckar som flyter kan uppträda innan avlossning.
Kliniska fynd:
Försvagad röd reflex. Näthinneavlossningen kan ses med oftalmoskopi, eventuellt med dilaterad pupill.
Diagnostik:
Akut remiss (för att rädda synen) till ögonläkare för diagnostik och behandling.
Behandling:
Laser, cryopexi, gasinjektion eller annan kirurgi.
 1. Ersoz MG, Karacorlu M, Arf S. Retinal pigment epithelium tears: Classification, pathogenesis, predictors, and management. Surv Ophthalmol. 2017 Jul - Aug;62(4):493-505. doi: 10.1016/j.survophthal.2017.03.004 DOI  
 2. Li JQ, Welchowski T, Schmid M, Holz FG, Finger RP. Incidence of Rhegmatogenous Retinal Detachment in Europe - A Systematic Review and Meta-Analysis. Ophthalmologica. 2019;242(2):81-86. doi: 10.1159/000499489 DOI  
 3. Poulsen CD, Peto T, Grauslund J, Green A. Epidemiologic characteristics of retinal detachment surgery at a specialized unit in Denmark. Acta Ophthalmol. 2016 Sep;94(6):548-55. doi: 10.1111/aos.13113 DOI  
 4. Lumi, X., Hawlina, M., Glavač, D., Facskó, A., Moe, M. C., Kaarniranta, K., & Petrovski, G. (2015). Ageing of the vitreous: From acute onset floaters and flashes to retinal detachment. Ageing Research Reviews, 21, 71–77. doi:10.1016/j.arr.2015.03.006 DOI  
 5. Etminan M, Sodhi M, Mikelberg FS, et al. Risk of Ocular Adverse Events Associated With Use of Phosphodiesterase 5 Inhibitors in Men in the US. JAMA Ophtalmol 2022; 140: 480-484. pmid:35389459 PubMed  
 6. Mattioli S, Curti S, De Fazio R, et al. Occupational lifting tasks and retinal detachment in non-myopics and myopics: extended analysis of a case-control study. Saf Health Work. 2012; 3:52-7. doi: 10.5491/SHAW.2012.3.1.52 DOI  
 7. Sun Q, Sun T, Xu Y, et al. Primary vitrectomy versus scleral buckling for the treatment of rhegmatogenous retinal detachment: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Curr Eye Res. 2012;37:492-499. PMID: 22577767 PubMed  
 8. Soni C, Hainsworth DP, Almony A. Surgical management of rhegmatogenous retinal detachment: a meta-analysis of randomized controlled trials. Ophtalmology 2013; 120: 1440-7. pmid:23511114 PubMed  
 9. Hatef E, Sena DF, Fallano KA, Crews J, Do DV. Pneumatic retinopexy versus scleral buckle for repairing simple rhegmatogenous retinal detachments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD008350. DOI: 10.1002/14651858.CD008350.pub2. DOI  
 10. Znaor L, Medic A, Binder S et al. Pars plana vitrectomy versus scleral buckling for repairing simple rhegmatogenous retinal detachments. Cochrane Systematic Review - Version published: 08 March 2019. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009562.pub2 Cochrane (DOI)  
 11. Liao L, Zhu X-H. Advances in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment. Int J Ophthalmol. 2019; 12(4): 660–667. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Soni, C., Hainsworth, D. P., & Almony, A. (2013). Surgical Management of Rhegmatogenous Retinal Detachment: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Ophthalmology, 120(7), 1440–1447. doi:10.1016/j.ophtha.2012.12.033 DOI  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet