Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

Basfakta

Definition

 • Degeneration av pigmentepitelceller och fotoreceptorer i makulaområdet i retina.
 • Långsamt progredierande process som i slutstadiet resulterar i två former:1-2
 • "Torr" typ:
  • Prevalens 1,2 % i åldersgruppen över 65 år3
  • Atrofisk och icke-exsudativ, karakteriseras av geografisk atrofi4
  • En långsamt progredierande atrofi av pigmentepitelcellerna som i sin tur leder till dysfunktion i tappar och stavar
  • Leder till gradvis och långsam förlust av synfunktionen
 • "Våt" typ:
  • Prevalens 2,3 % i åldersgruppen över 65 år3
  • Exsudativ, karakteriseras av koroidal neovaskularisering med ödem i näthinnan4
  • Har en snabb utveckling och ger vanligtvis större synförlust
 • Förstadier till åldersrelaterad makuladegeneration kallas åldersrelaterad makulopati:5
  • Detta tillstånd påvisas hos cirka 50 % i åldersgruppen över 65 år
  • Patienterna kan ha normal syn, och tillståndet diagnostiseras genom påvisning av centrala ögonbottenförändringar

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.