Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

 • Definition:Degeneration av pigmentepitelceller och fotoreceptorer i makulaområdet i retina. Åldersbetingad makulopati, genetiska faktorer, oxidativ stress och UV-ljus predisponerar för tillståndet.
 • Förekomst:Prevalens är 2–3 % bland personer >65 år.
 • Symtom:Smärtfri och gradvis synförlust. Ofta med förvrängning av synintrycken, lässvårigheter, suddig syn med blinda fläckar och i sen fas centralt skotom.
 • Kliniska fynd:Vid fundusundersökning ses i tidigare stadier hyalina drusen som små vita fläckar framförallt kring fovea, senare pigmentförändringar, eventuellt blödningar och ödem.
 • Diagnostik:Utredning hos ögonläkare omfattar angiografi med kontrast och OCT (Optical Coherence Tomography).
 • Behandling:Ingen behandling vid torr typ, VEGF-behandling vid våt typ.

Basfakta

Definition

 • Degeneration av pigmentepitelceller och fotoreceptorer i makulaområdet i retina.
 • Långsamt progredierande process som i slutstadiet resulterar i två former:1-2
 • "Torr" typ:
  • Prevalens 1,2 % i åldersgruppen över 65 år3
  • Atrofisk och icke-exsudativ, karakteriseras av geografisk atrofi4
  • En långsamt progredierande atrofi av pigmentepitelcellerna som i sin tur leder till dysfunktion i tappar och stavar
  • Leder till gradvis och långsam förlust av synfunktionen
 • "Våt" typ:
  • Prevalens 2,3 % i åldersgruppen över 65 år3
  • Exsudativ, karakteriseras av koroidal neovaskularisering med ödem i näthinnan4
  • Har en snabb utveckling och ger vanligtvis större synförlust
 • Förstadier till åldersrelaterad makuladegeneration kallas åldersrelaterad makulopati:5
  • Detta tillstånd påvisas hos cirka 50 % i åldersgruppen över 65 år
  • Patienterna kan ha normal syn, och tillståndet diagnostiseras genom påvisning av centrala ögonbottenförändringar

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.