Gå direkt till huvudinnehållet

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Degeneration av pigmentepitelceller och fotoreceptorer i makulaområdet i retina. Åldersbetingad makulopati, genetiska faktorer, oxidativ stress och UV-ljus predisponerar för tillståndet.
Förekomst:
Prevalens är 2–3 % bland personer >65 år.
Symtom:
Smärtfri och gradvis synförlust. Ofta med förvrängning av synintrycken, lässvårigheter, suddig syn med blinda fläckar och i sen fas centralt skotom.
Kliniska fynd:
Vid fundusundersökning ses i tidigare stadier hyalina drusen som små vita fläckar framförallt kring fovea, senare pigmentförändringar, eventuellt blödningar och ödem.
Diagnostik:
Utredning hos ögonläkare omfattar angiografi med kontrast och OCT (Optical Coherence Tomography).
Behandling:
Ingen behandling vid torr typ, VEGF-behandling vid våt typ.
 1. Chopdar A, Chakravarthy U, Verma D. Age related macular degeneration. BMJ 2003; 326: 485-8. PubMed  
 2. Smith W, Assink J, Klein R, Mitchell P, Klaver CCW, Klein BEK et al. Risk factors for age-related macular degeneration: pooled findings from three continents. Ophthalmology 2001; 108: 697 - 704. PubMed  
 3. Augood CA, Vingerling JR, deJong PTVM, Chacravarthy U, et al. Prevalence of age-related maculopathy in older europeans - The European Eye Study (EUREYE). Arch Ophtalmol 2006; 124: 529-35. PubMed  
 4. Arnold J, Sarks S. Macular degeneration. In: Clinical Evidence, BMJ Publishing Group, 2001; 5: 425-35.
 5. Seland JH. Aldersrelatert maculadegenerasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 52-4. PubMed  
 6. Bunce C, Wormald R. Causes of blind certifiications in England and Wales: April 1999-March 2000. Eye 2008; 22: 905-11. PubMed  
 7. Vingerling JR, Dielemans I, Hofman A, et al. The prevalence of age-related maculopathy in the Rotterdam study. Ophtalmology 1995; 102; 205-10. PMID: 7862408. PubMed  
 8. Zhao J, Frambach DA, Lee PP. Delayed macular choriocapillary circulation in age-related macular degeneration. Int Ophthalmol 1995; 19: 1 - 12. PubMed  
 9. Remulla JF, Gaudio AR, Miller S. Foveal electroretinograms and choroidal perfusion characteristics in fellow eyes of patients with unilateral neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology 1995; 79: 558 - 61. PubMed  
 10. Ciulla TA, Harris A, Chung HS. Color Doppler imaging discloses reduced ocular blood velocities in nonexudative age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol 1999; 128: 75 - 80. PubMed  
 11. Ross RD, Barofsky JM, Cohen G. Presumed macular choroidal watershed vascular filling: choroidal neovascularization, and systemic vascular disease in patients with age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol 1998; 125: 71 - 80. PubMed  
 12. Stockholms Läns Landsting. Janusinfo. Behandling av makuladegeneration. 2018. www.janusinfo.se  
 13. Ennis A, Jomary C, Mullins R, et al. Association between the SERPING1 gene and age-related macular degeneration: a two-stage case-control study. Lancet 2008; 372: 1828-34. PubMed  
 14. Neuringer M. Effects of carotenoid depletion and N-3 fatty acid status on macular defects in Rhesus monkeys. (ARVO Abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 1999; 40: S164. PubMed  
 15. Haddad A, Chen CA, Santangelo SL, Seddon JM. The genetics of age-related macular degeneration: a review of prgress to date. Surv Ophtalmol 2006; 51: 316-63. PubMed  
 16. Macular Photocoagulation Study Group. Risk factors for choroidal neovascularisation in the second eye of patients with juxtafoveal or subfoveal choroidal neovascularisation secondary to age-related macular degeneration. Arch Ophtalmol 1997; 115: 741-7. PubMed  
 17. Pieramici DJ, Bressler SB. Age-related macular degeneration and risk factors for the development of choroidal neovascularization in the fellow eye. Curr Opin Ophtalmol 1998; 9: 38-46. PubMed  
 18. Topouzis F, Anastasopoulos E, Augood C, et al. Association of diabetes with age-related macular degeneration in the EUREYE study. Br J Opthalmol 2009; 93: 1037-41. PubMed  
 19. Lawrenson JG, Evans JR. Omega 3 fatty acids for preventing or slowing the progression of age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010015. DOI: 10.1002/14651858.CD010015.pub3 DOI  
 20. Fletcher AE, Bentham GC, Agnew M, et al. Sunlight exposure, antioxidants, and age-related macular degeneration. Arch Opthalmol 2008; 126: 1396-403. PubMed  
 21. Régnier S, Malcolm W, Allen F, et al.. Efficacy of anti-VEGF and laser photocoagulation in the treatment of visual impairment due to diabetic macular edema: a systematic review and network meta-analysis.. PLoS One. 2014 Jul 16;9(7):e102309. . PMID: 25029255 PubMed  
 22. Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al. Ranabizumab for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2006; 355: 1419. New England Journal of Medicine  
 23. Sjögren P, Ayala M, Jonsdottir E et al. Efficacy and safety of intraocularly administered vascular endothelial growth factor inhibitors for macular disease. Effekt och säkerhet vid intraokulär behandling med vaskulär tillväxtfaktorhämmare för makulasjukdom. Göteborg: Region Västra Götaland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2017. Regional activity-based HTA 2017:96
 24. Bashshur ZF, Haddad ZA, Schakal A, et al. Intravitreal bevacizumab for treatment of neovascular age-related macular degeneration: A one-year prospective study. Am J Ophtalmol 2008; 145: 249. PubMed  
 25. Martin DF, Maguire MG, Ying G, for the CATT research group. Ranabizumab and bevacizumab for neo-vascularf age-related macular degeneration. N Engl J Med 2011; : e-pub.
 26. Thulliez M. Angoulvant D, Pisella P, Bejan-Angoulvant T. Overview of Systematic Reviews and Meta-analyses on Systemic Adverse Events Associated With Intravitreal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Medication Use. JAMA Ophtalmol 2018. pmid:29566105 PubMed  
 27. FDA News Release. FDA approves Eylea for eye disorders in older people. FDA news release, nov. 2011. www.fda.gov  
 28. Sjølie AK, Mortensen KK, Hansen MH. Antiangiogenesebehandling til alderselateret maculadegeneration. Ugeskr Læger 2005; 167: 3267. PubMed  
 29. Wormald R, Evans J, Smeeth L, et al. Photodynamic therapy for neovcascular age-related macular degeneration (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, issue 3, 2003. The Cochrane Library  
 30. Aisenbrey S, Lafaut BA, Szurman P, Grisanti S, Lüke C, Krott R et al. Macular translocation with 360° retinotomy for exudative age-related macula degeneration. Arch Ophthalmol 2002, 120: 451 - 9.
 31. Hall NF, Gale CR, Syddall H, Phillips DIW, Martyn CN. Risk of macular degeneration in users of statins: cross sectional study . BMJ 2001; 323: 375-6. PubMed  
 32. Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, et al. Folic acid, pyridoxine, and cyancobalamin combination treatment and age-related macular degeneration in women. Arch Intern Med 2009; 169: 335-41. PubMed  
 33. Evans JR, Lawrenson JG. Antioxidant vitamin and mineral supplements for preventing age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev 2017 Jul 30; 7: CD000253. pmid:28756617 PubMed  
 34. Chong EW, Wong TY, Kreis AJ, Simpson JA, Guymer RH. Dietary antioxidants and primary prevention of age-related macular degeneration: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007; 335: 755-763. British Medical Journal  
 35. Evans JR, Henshaw KS. Antioxidant vitamin and mineral supplements for preventing age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008; Isuue 1: CD000253. Cochrane (DOI)  
 36. Sarks JP, Sarks SH, Killingsworth M. Evolution of geographic atrophy of the retinal pigment epithelium. Eye 1988; 2: 552-77. PubMed  
 37. Macular Photocoagulation Study Group. Laser photocoagulation for juxtafoveal choroidal neovascularisation. Five-year results from randomized clinical trials. Arch Ophtalmol 1994; 112: 500-9. PubMed  
 38. Wong TY, Chakravarthy U, Klein R, et al. The natural history and prognosis of neovascular age-related macular degeneration; a systematic review of the literature and meta analysis. Ophtalmology 2008; 115: 116-26. PubMed  
 39. Evans JR. Antioxidant vitamin and mineral supplements for age-related macular degeneration (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 40. Brown DM, Michels M, Kaiser PK, et al. Ranabizumab versus verteporfin photodynamic therapy for neovascular age-related macular degeneration: Two year results of the ANCHOR study. Ophtalmology 2009; 116: 57. PubMed  
 41. Solomon SD, Lindsley K, Vedula SS, et al. Anti-vascular endothelial growth factor for neovascular age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 29;8:CD005139. DOI: 10.1002/14651858.CD005139.pub3. DOI  
 • Fredrik Ghosh, docent och överläkare, Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø