Centralvenstrombos eller grenvenstrombos

  • Definition:Ocklusion av central- eller grenven i retina. Ateroskleros, hypertoni, diabetes och glaukom predisponerar.
  • Förekomst:Prevalens på cirka 1 %. Förekomsten ökar med åldern, ses vanligast efter 50 års ålder. 
  • Symtom:Ensidig, smärtfri och plötslig synförlust. Patienen vaknar oftast på morgonen med nedsatt syn på ena ögat.
  • Kliniska fynd:Nedsatt visus. Centralvenstrombos ger oftalmoskopiskt stora förändringar med stas, hyperemi, mörkröd fundus, ödem, oskarp papill, utvidgade och slingriga vener, blödningar.
  • Diagnostik:Remittering till akutmottagning omgående. Fluoresceinangiografi kan bli aktuellt.
  • Behandling:I utgångsläget observation och behandling mot underliggande orsaker. Anti-VEGF samt eventuellt intravenösa kortikosteroider kan ha effekt mot makulaödem.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.