Artärocklusion i retinalkärl

  • Definition:Ocklusion av retinala kärl vilket orsakar retinal ischemi, räknas som en stroke-variant.
  • Förekomst:Incidensen är okänd, men uppskattas till runt 1 per 100 000 invånare. Stiger med åldern.
  • Symtom:Ensidig smärtfri synförlust som uppstår inom några sekunder, snabbt övergående eller permanent.
  • Kliniska fynd:Visus är nedsatt. Blek fundus, gråvitt ödem.
  • Diagnostik:Vid misstanke om tillståndet ska patienten omgående till akutmottagning, betraktas som stroke. Uppföljande allmän vaskulär utredning.
  • Behandling:Sekundärprofylax som vid TIA och stroke.

Basfakta

Definition

  • Akut retinal ischemi som orsakar ensidigt smärtfritt synbortfall.1
  • Bör betraktas som en variant av stroke.1 
  • Den centrala retinalartären är en gren av arteria ophtalmica som försörjer näthinnan via de retinala grenarna.2
  • Om foveaområdet är involverat leder tillståndet till allvarlig synnedsättning.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.