Gå direkt till huvudinnehållet

Artärocklusion i retinalkärl

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ocklusion av retinala kärl vilket orsakar retinal ischemi, räknas som en stroke-variant.
Förekomst:
Incidensen är okänd, men uppskattas till runt 1 per 100 000 invånare. Stiger med åldern.
Symtom:
Ensidig smärtfri synförlust som uppstår inom några sekunder, snabbt övergående eller permanent.
Kliniska fynd:
Visus är nedsatt. Blek fundus, gråvitt ödem.
Diagnostik:
Vid misstanke om tillståndet ska patienten omgående till akutmottagning, betraktas som stroke. Uppföljande allmän vaskulär utredning.
Behandling:
Sekundärprofylax som vid TIA och stroke.
 1. Biousse V, Nahab F, Newman, NJ. Management of Acute Retinal Ischemia. Ophthalmology.125(10) 2018. doi:10.1016/j.ophtha.2018.03.054 DOI  
 2. Varma DD, Cugati S, Lee AW, Chen CS. A review of central retinal artery occlusion: clinical presentation and management. Eye (Lond). 2013 Jun; 27(6): 688–697.
 3. Fraser SG, Adams W. Interventions for acute non-arteritic central retinal artery occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001989. DOI: 10.1002/14651858.CD001989.pub2 DOI  
 4. Hayreh SS, Podhajsky PA, Zimmerman MB. Retinal artery occlusion: associated systemic and ophthalmic abnormalities. Ophthalmology 2009; 116:1928. PubMed  
 5. Youm DJ, Ha MM, Chang Y, Song SJ. Retinal vessel caliber and risk factors for branch retinal vein occlusion. Curr Eye Res. 2012 Apr. 37:334-8. PMID: 22324736 PubMed  
 6. Tobalem S, Schutz JS, Chronopoulos A. Central retinal artery occlusion - rethinking retinal survival time. BMC Ophthalmol. 2018;18(1):101. Published 2018 Apr 18. doi:10.1186/s12886-018-0768-4 DOI  
 7. Etminan M, Sodhi M, Mikelberg FS, et al. Risk of Ocular Adverse Events Associated With Use of Phosphodiesterase 5 Inhibitors in Men in the US. JAMA Ophtalmol 2022; 140: 480-484. pmid:35389459 PubMed  
 8. Shahjouei S, Bavarsad Shahripour R, Dumitrascu OM. Thrombolysis for central retinal artery occlusion: An individual participant-level meta-analysis published online ahead of print, 2023 Jul 27. Int J Stroke. 2023. PMID: 37424312 PubMed  
 9. Hazin R, Dixon JA, Bhatti MT. Thrombolytic therapy in central retinal artery occlusion: cutting edge therapy, standard of care therapy, or impractical therapy? Curr Opin Ophthalmol 2009; 20:210 PubMed  
 10. Dickersin K, Li T. Surgery for nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD001538. DOI: 10.1002/14651858.CD001538.pub4 DOI  
 11. Santoro F, Sharkey C, Citro R, et al. Beta-blockers and renin-angiotensin system inhibitors for Takotsubo syndrome recurrence: a network meta-analysis. Heart 2023. pmid:37666647 PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet