Katarakt

  • Definition:Katarakt eller grå starr är en grumling av ögats lins som leder till nedsatt syn, och är för de flesta en del av normalt åldrande.
  • Förekomst:5 % av alla 60-åringar och hälften av alla 75-åringar har katarakt
  • Symtom:Långsam utveckling av dubbelsidig synnedsättning, bländningsbesvär och monokulärt dubbelseende.
  • Kliniska fynd:Oftalmoskopi: varierande grad av skuggbildning vid undersökning av röd reflex och svårigheter att se detaljer på fundus,
  • Diagnostik:Typiska symtom och fynd.
  • Behandling:Kataraktoperation där den gamla linsen byts ut mot en konstgjord lins.

Basfakta

Definition

  • Katarakt eller grå starr är en grumling av ögats lins som leder till nedsatt syn, samt mer eller mindre bländningsbesvär och monokulärt dubbelseende.1-2
  • Med dagens kunskap kan tillståndet varken fördröjas eller förhindras och behandlingen är operativ.
  • Det skiljs mellan åldersrelaterad katarakt (dominerar), sekundär och traumatisk katarakt. Dessutom finns det medfödd katarakt som kan vara metabolt och/eller genetiskt betingad.3
  • En katarakt är bara kliniskt relevant om patientens synfunktion är klart nedsatt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.